تجدید ساختار شرکت ها

"افزایش بهره‌وری، ارتقاء درآمدها، کاهش هزینه‌ها"

پخش ویدیو

در محیط شدیداً چالش‌برانگیز موجود، میزان رقابت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. انتظارات سهامداران افزایش یافته و تأکید آنها بیشتر بر روی خلق ارزش در شرکت متمرکز شده است. در این راستا، شرکت‌ها تمامی تلاش خود را صرف خلق ارزش برای سهامداران می‌کنند.

 

هرگونه فعالیت یا اقدامی در سطح شرکت که به افزایش بهره‌وری، ارتقاء درآمدها، کاهش هزینه‌ها (هزینه‌های عملیاتی و هزینه سرمایه) یا افزایش دارایی سهامداران منجر شود، مورد توجه و علاقه مدیریت قرار می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها با هدف تحقق این اهداف، اقدام به سازماندهی مجدد یا تجدید ساختار می‌کنند. هدف از سازماندهی مجدد، بهینه‌سازی عملیات کسب‌وکار، تجدید ساختار واحدهای کسب‌وکار، تجدید ساختار منابع تأمین سرمایه (ساختار سرمایه) یا تلفیق به واسطه درون‌گذاری یا تجزیه است.

تجدید ساختار شرکت ها

در نهایت، تمامی فعالیت‌های تجدید ساختار به افزایش ثروت شرکت در طولانی‌مدت منجر می‌شوند. فعالیت‌های تجدید ساختار شامل طرح‌های مختلفی است که توسط شرکت به مرحله اجرا در می‌آید و از جمله آنها می‌توان به تملیک کسب‌وکار جدید، کاهش بدهی‌ها در ساختار سرمایه، فروش یکجای کسب‌وکار سنتی، ادغام واحدهای کسب‌وکار یا تقسیم واحدهای کسب‌وکار موجود به زیرمجموعه‌های مختلف اشاره نمود. هر یک از فعالیت‌های تجدید ساختار، موجب دستیابی به خروجی‌های متفاوتی می‌شود؛ اجرای هوشمندانه طرح‌های فکر شده و دقیق تجدید ساختار، موجب حداکثرسازی ثروت شرکت می‌شود.