ادغام و تملیک

"خلق ارزش و رشد مناسب"

پخش ویدیو

دورنمای خلق ارزش و رشد مناسب، پایه‌های حیات تمامی مؤسسات تجاری را تشکیل می‌دهند. تمامی سازمان‌ها به دنبال یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور هستند. برخی اوقات، این فرصت‌ها درون سازمان یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به گسترش، نوسازی و توسعه محصولات جدید اشاره نمود. در برخی موارد، این فرصت‌ها در خارج از سازمان و جزئی از محیط بیرونی آن قرار دارند که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، پروژه شرکت‌های دیگر یا تملیک برند یا ظرفیتی سودآور اشاره کرد.

ادغام و تملیک

این فرآیند بیرونی، در سالیان گذشته رواج بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی کشورها مرهون این فرآیند تملیک بیرونی است. فرآیند خرید یک کسب‌وکار، برند یا شرکت، ادغام و تملیک نامیده می‌شود.

ادغام و تملیک، گونه‌ای از رشد غیر ارگانیک است که در آن، شرکت مبادرت به خرید رشد می‌کند. در این شیوه، شرکت به جای رشد از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری از صفر و سرمایه‌گذاری بر روی بازسازی و بهبود، ترجیح می‌دهد تا از طریق تملیک به رشد دست یابد. ادغام و تملیک می‌تواند در قالب‌های مختلفی نظیر ادغام، تملیک، تصاحب، جذب، تجمیع صورت پذیرد. به بیان دیگر، می‌توانیم تمامی این موارد را نوعی تجمیع شرکت‌های تجاری بنامیم.